Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 maart 2018

Overzicht successen…

Gezamenlijk met onze coalitie partners zijn we trots op de successen van de afgelopen Raadsperiode. Want het is écht een lange lijst van besluiten, acties en plannen die de afgelopen 4 jaar zijn gerealiseerd.

Camperduin

 • Ontwikkeling strand (a. activiteitencentrum-Lagune)
 • Bijdrage speelschip

Schoorl

 • Ontwikkeling Schoorl Centrum
 • Bedrijfsoverdracht Mulder
 • Sanering Hargerweg
 • Bouw-ontwikkeling Altamira (speciaal voor doorstromers)
 • Herinrichting Noordelijk deel Groene Hart en parkeervoorzieningen
 • Theaterzaal ‘De Blinkerd’ (tribune)

Bergen aan Zee

 • Monsmarum

Bergen

 • Voetbalfusie BSV/BERDOS
 • Ontwikkelen Bergen Centrum-Harmonielocatie
 • Herinrichting Oude Hof (incl. uitbreiding parkeervoorziening)
 • Extra fietspad Eeuwige Laan
 • 10e Nes Landweg
 • Bestemmingsplan Parkhotel
 • Ontwikkeling Hofduin Elkshoven
 • BP Petrus en Pauluskerk
 • bedrijfsverplaatsing bouwbedrijf Min

Egmond aan Zee

 • Voetbalfusie
 • Ontwikkeling Watertorenterrein
 • Ontwikkeling Maritieme driehoek-bijdrage De Pinck
 • Besluit nieuwe sporthal
 • Start nieuwbouw locatie “ bowling”
 • Boulevard
 • Hospice / Zorghotel
 • centrummanager voor ondernemers

Egmond aan den Hoef

 • Voetbalfusie
 • Zoeken naar bouwmogelijkheden
 • Woningen Rustenburg
 • Bestemmingsplan Delversduin
 • Investering voor toekomst Slotkwartier (kaders vastgesteld)

Egmond-Binnen

 • Voetbalfusie voor 3 Egmondse verenigingen
 • A9 bewaken afhandeling verkeer Heiloo
 • Aandacht voor Schiphol / vliegverkeer
 • Jeugdcentrum JOEB
 • strandafgang Egmond-Binnen
 • Brinkje
 • Haventje
 • Dorpsvisie/actieplan en onderzoek woningbouw
 • bedrijfsverplaatsing Tambach

Algemeen

 • Stabilisering woonlasten
 • Afvalstoffenheffing en rioollasten zijn verlaagd
 • OZB niet geïndexeerd
 • Afschaffing hondenbelasting
 • Pakeertarieven gestabiliseerd
 • Toeristenbelasting gestabiliseerd
 • Dagbesteding geen eigen bijdrage
 • Eigen bijdrage schoonmaakondersteuning naar 0 (lage inkomens)
 • Onderzoek naar verlaging eigen bijdrage schoonmaakondersteuning (middeninkomens)
 • OZB gebruikersdeel 10% verlaagd (ondernemers)
 • Sluitende eindejaars begroting
 • Stimuleren van sociaal ondernemerschap
 • Tijdelijke bewoning van recreatiewoningen (besluit 8 maart)
 • Mogelijkheid splitsen woningen (binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied)
 • Investeren in verbeteren en verduurzamen ‘openbare verlichting’
 • Geen derde bak (pleiten voor nascheiding)