Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 juni 2018

Afscheid en Raadsleden

Afgelopen Raadsvergadering heeft Odile Rasch, afscheid genomen van het College. Naar vier intensieve jaren, heeft zij het ambt van wethouder neergelegd en zijn de nieuwe wethouders benoemd. Wij zijn trots op onze wethouder en zullen haar zeker nog in aanwezigheid van onze leden in het zonnetje zetten.

Nu heeft D66 Bergen twee benoemde Raadsleden. Odile Rasch is Fractieleider en Alexandra Otto- van der Ende is Raadslid. Tevens zijn zij blij met onze benoemde commissieleden: Marcel Halff, Albert van der Tuin en Sabina van der Veen.

Tijdens de Fractie vergaderingen zullen ook regelmatig Anja de Ruiter, Peter de Lange en Diederik Apotheker hun inbreng bijdragen.

Wij hebben er zijn in om de komende Raadsperiode ons voor de door ons genoemde speerpunten in te zetten!