Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 juni 2018

Zorgen over terugtrekken plan Harmonielocatie

Zorg over terugtrekken plan Harmonielocatie

Net na de installatie van het nieuwe college maakte de nieuwe coalitie hun plan bekend om het bestemmingsplan van de Harmonielocatie terug te trekken bij de Raad van State. Op vragen van de oppositie over de onderbouwing van dit besluit, de risico’s en de gevolgen voor de plannen voor het nieuwe dorpsplein kwam geen antwoord. Ook na fors doorvragen bleef het antwoord uit. Hierop diende de nieuwe oppositiepartijen KiesLokaal, PvdA, CDA en D66 bij monde van Odile Rasch (fractievoorzitter D66) een motie in waarin zij het college vroegen om voorafgaand aan deze verstrekkende handelingen in ieder geval de onderbouwing daarvan te delen met de raad en de risico’s en gevolgen in kaart te brengen. De net benoemde wethouder van Gemeentebelangen Frits Westerhof gaf aan deze motie uit te kunnen voeren. Toch stemden de nieuwe coalitiepartijen VVD, GroenLinks, Gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen tegen en daarmee werd de motie met 10-11 verworpen. Michel Smook toonde zich na afloop verbijsterd: ‘Hier is helemaal geen sprake van behoorlijk bestuur. Een democratisch tot stand gekomen bestemmingsplan op deze manier terugtrekken is ongekend. Waar zijn die verkiezingsbeloften gebleven van verbinden en samen optrekken? Het zet de ontwikkeling van het centrum van Bergen weer jaren terug in de tijd, we lopen grote risico’s en zetten ons als cowboys op de kaart.’

Na de vergadering gaf ook wethouder Westerhof desgevraagd aan dat de raad de motie had aan kunnen nemen. Op 19 juni wordt in een openbare commissievergadering gedebatteerd over de overige plannen van de nieuwe coalitie. Daarin wordt ook de toekomst van de voetbalfusielocatie van de Egmonden besproken.