Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 juni 2018

Bestuursopdracht nieuwe coalitie

D66 Bergen graag samenwerken om in het belang van de Gemeente Bergen ons gezamenlijk in te zetten voor de nieuw geformuleerde bestuursopdracht. Daarvoor gaan we graag in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken of onze geformuleerde doelstellingen voor de komende vier jaar op het gebied van zorg, parkeren en wonen hierbinnen kunnen worden georganiseerd.

echter op 16 juni as dient de nwe coalitie hun project akkoord in voor het aanpassen van de volgende 4 projecten die reeds de democratische besluitvorming hebben doorlopen in de vorige periode:

1. Planontwikkeling op de Harmonielocatie met een kleinschalig karakter dat past bij het
dorp Bergen. Dit betekent geen supermarkt, maar een invulling waar ook ruimte is
voor sociaal maatschappelijke functies;
2. De voetbalfusie zal niet op de beoogde locatie aan de binnenduinrand in Egmond
gerealiseerd worden;
3. Geen tweede fietspad langs de Eeuwigelaan in Bergen;
4. Er wordt voor het gebied van de Sportlaan en het Watertorenterrein in Egmond één
samenhangende ruimtelijke visie gemaakt.

Ook op deze punten zouden we graag met hen in gesprek op welke wijze wij hen hierin tegemoet kunnen komen. Echter de wijze waarop deze doelstellingen op dit moment geforceerd worden doorgevoerd, maakt communicatie met de nieuwe coalitie moeilijk. We hopen dat 16 juni duidelijk wordt op welke wijze de nieuwe coalitie hier mogelijkheden voor gaat bieden.