Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 oktober 2019

Focus agenda

Sinds eind Maart 2019 is er een nieuwe coalitie en een nieuw College.
De bestuurlijke basis voor de gemaakte afspraken in het eerste formatieakkoord
bleek onvoldoende te zijn. We hebben dat met elkaar willen doorbreken en zijn
constructief met elkaar in overleg gegaan.
Uitgangspunt is dat we aan de slag willen en naar voren willen kijken wat we nog
kunnen bereiken in de resterende 2 jaar. We hebben dat gedaan door met elkaar de
impasse te doorbreken en een basis neer te leggen waarin we kunnen komen tot een
normalisatie van bestuurlijke verhoudingen. Zowel in deze periode als na de
komende verkiezingen in 2022.
Mede ingegeven door de rapportage van Bernt Schneiders zijn we tot de conclusie
gekomen dat er nu een momentum ligt om te breken met het verleden en bestuurlijke
daadkracht willen. Samen willen we kijken of we onze ambitie met het College
kunnen vormgeven.