Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 maart 2020

Schoorlse bomenkap

Een onderwerp wat ons al lang bezig houdt. De eerste plannen, uitgelegd door Staatsbosbeheer klonken ons best plausibel in de oren. Maar na ook de wetenschappers te hebben gehoord die een tegengesteld bericht lieten horen, werd het moeilijk om een standpunt in te nemen. Wetenschappers aan beide zijden beweerden dat hun oplossing de beste was en het zelfde geldt voor de partijen die die wetenschappers hadden ingeschakeld.

Uiteindelijk hebben we ons toch laten overtuigen, dat er onvoldoende bewijs was voor de positieve effecten voor de bomenkap in het kader van de biodiversiteit en hebben we ons hard gemaakt om in ieder geval een evaluatieperiode in te bouwen voordat met de tweede fase werd begonnen.

Bij de D66 fractie in de Provinciale Staten hebben we ons standpunt toe mogen lichten, op het moment dat daar de actiegroep het punt op de agenda had gekregen. Gezamenlijk met Groen Links hebben we onze fracties op de hoogte gehouden van de gevolgen en het standpunt van het grootste deel van de inwoners.

Het onverwachte voorstel om weer met elkaar in gesprek te gaan tijdens de behandeling in de Staten, omarmden we dan ook en zeker het blijde nieuws dat ze er uit zijn gekomen afgelopen week. We blijven natuurlijk de komende jaren de evaluatie van de bossen die wel zijn gekapt volgen…