Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

Nieuwe raadsperiode en de nieuw benoemde Fractie en burgercommissieleden van de fractie D66 Bergen zijn: Fractieleider: Marcel Halff  (Egmond aan den Hoef, 1962) is sinds 1980  met veel genoegen woonachtig in Egmond aan de Hoef. Na 27 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Hoogovens/Tata Steel was hij de laatste 10…

Fractie

Bestuur

Het bestuur van D66 Bergen is verantwoordelijk voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling Bergen. Hieronder valt het ondersteunen van de fractie en bij de campagnes en het stimuleren van debat zoals middels het organiseren van thema- of discussie avonden. Leden van het bestuur worden gekozen door de ledenvergadering. Onze…

Het Bestuur en hun verantwoordelijkheden