Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het bestuur van D66 Bergen is verantwoordelijk voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling Bergen. Hieronder valt het ondersteunen van de fractie en bij de campagnes en het stimuleren van debat zoals middels het organiseren van thema- of discussie avonden. Leden van het bestuur worden gekozen door de ledenvergadering. Onze voorzitster is Hertje Peeck (Schoorl)), de penningmeester is Lars van Hall (Bergen) en de secretaris en huidig burgercommissielid Anja de Ruiter (Bergen).

Laatst gewijzigd op 21 maart 2018