Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

Nieuwe raadsperiode en de nieuw benoemde Fractie en burgercommissieleden van de fractie D66 Bergen zijn:

Fractieleider: Marcel Halff  (Egmond aan den Hoef, 1962) is sinds 1980  met veel genoegen woonachtig in Egmond aan de Hoef. Na 27 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Hoogovens/Tata Steel was hij de laatste 10 jaar verantwoordelijk voor het verbeteren van diverse werkprocessen en het ontwerpen van slimme software voor de zorgsector. Marcel was wethouder in de toenmalige gemeente Egmond en hij kandideert nu voor de 8e maal voor D66. De 24 jaar ervaring in de politiek van Bergen, die hij meebrengt, is voor de fractie een onuitputtelijke ervaringsbron waar zij graag en optimaal gebruik van maakt.

 

Raadslid: Alexandra Otto – van der Ende (Bergen, 1971) heeft na een opleiding tot facilitair manager en sociologe diverse leidinggevende en beleidsmatige functies bekleed voor commerciële organisaties en in de zorg. Om haar droom, een eigen hotel in het buitenland, te realiseren, is zij met haar gezin naar Mozambique vertrokken. Na terugkomst in Nederland hebben zij en haar man bewust gekozen voor Bergen als nieuwe woonlocatie. Beiden kwamen zij uit/van nabij deze prachtige gemeente. Alexandra heeft zich direct aangemeld als ondersteuner van de D66 fractie en is sinds 2012 burgercommissielid. Daarnaast is zij werkzaam voor een grote zorgorganisatie in Amsterdam en gezamenlijk met haar man is zij bezig een particuliere zorgorganisatie in Bergen op te zetten. In Mozambique doet zij nog diverse ontwikkelingsprojecten voor de naast het hotel gelegen community . Alexandra heeft zich de afgelopen tijd intensief bezig gehouden met zorgverlening en het sociale domein binnen de gemeente en zij zal zich hier de komende raadsperiode weer volop voor inzetten.

 

Burgercommissielid: Albert van Tuil (Egmond aan den Hoef, 1956) woont sinds 2010 in Egmond Binnen, waar hij de vergrijzing van het dorp met lede ogen aanziet. Hij is sinds 2017 actief binnen de fractie als burgercommissie lid. Zijn ervaring als manager bij diverse gemeentes op het gebied van de dienstverlening, zal voor de fractie van grote waarde zijn in haar streven dit voor onze burgers structureel te verbeteren. Nu is hij betrokken bij het verbeteren van de interne processen in de fusiegemeente Schagen. Als fractielid wil hij vanuit het perspectief van raad en burger zijn ervaring  in dienst stellen van zijn eigen gemeente. De nieuwe Omgevingswet ziet hij als mogelijkheid voor bewoners en bestuurders om op het gebied van Ruimtelijke Ordening samen tot gedragen besluiten te komen.

Burgercommissielid: Sabina van der Veen (Bergen, 1970) heeft als kinderfysiotherapeute de veranderingen in de zorg jarenlang van dichtbij meegemaakt. Na de afronding van een Master of Public Health adviseert zij nu zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentes over de transities in zorg en op het gebied van welzijn. Met haar werkervaringen in binnen- en buitenland heeft ze een brede kijk op de zorg ontwikkeld. Haar interesse concentreert zich op vraagstukken rond de veranderende vraag naar zorg en de maatschappelijk impact van het gebruik van technologie in de zorg. Zij zet zich al enige jaren in voor de landelijke themagroep Zorg en Welzijn van D66. Bij de vraagstukken binnen het Sociaal Domein zullen we als fractie zeker veel baat hebben van deze expertise. Zij heeft 3 kinderen en wil er graag aan bijdragen dat ook jongeren een goede toekomst in deze gemeente kunnen hebben.

Laatst gewijzigd op 7 september 2018