Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Huisvesting dmv Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In november 2012 is de door D66 ingediende motie Huisvesting dmv CPO aangenomen en sinds die tijd is de D66 fractie actief om op elke nieuwbouw locaties binnen de gemeente een deel te reserveren voor CPO. Dit heeft op het te bebouwen Watertorenterrein in Egmond, geleid tot een 15 tal woningen die door voornamelijk mensen uit Egmond, zelf zullen worden vorm gegeven en gebouwd. Recentelijk in september 2016 is ook de motie voor CPO op het nieuw te bebouwen BSV terrein aangenomen en ziet D66 er de huidige realisatie van de plannen op toe dat ook hier woningen voor CPO beschikbaar komen.

Gepubliceerd op 13-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018