Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inrichting van de Sociale Wijkteams

Tijdens het decentralisatie proces van de Jeugdwet, Participatiewet en WMO heeft D66 zich erg verdiept in de materie en uitgebreide kennis verworven op deze 3 onderwerpen van het Sociaal Domein. Wij zien de Sociale Wijkteams als de belangrijkste spil in de kwaliteit van het proces waar de gemeente in het kader van de zorgverlening voor verantwoordelijk is.

D66 heeft steeds oog gehad voor de wijze waarop de bewoners de Sociale Wijkteam kunnen vinden. Maar ook dat het Sociale Wijkteam voldoende expertise in huis heeft om professioneel hun werk uit te voeren. Daarom heeft D66 in 2014 de motie Inrichting Klantproces Sociaal Domein ingediend. Hiermee wilden wij een opzet garanderen waarbij wij als Raadsleden inzicht houden in de professionaliteit en kwaliteit van dit team.

Recent in december 2017 hebben we op basis van een evaluatie over 2017 verzocht om verdere ontwikkeling en professionalisering van dit team en vermindering van de werkdruk middels een motie.

Gepubliceerd op 13-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018