Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Successen van vorige Raadsperiode!

Hierbij heb je ze allemaal op een rij, alle voorstellen waar D66 afgelopen Raadsperiode een positieve bijdrage aan heeft geleverd ter realisatie. En wat het meeste opvalt? Hoe enorm lang deze lijst is. De afgelopen 4 jaar was een periode van besluiten, keuzes maken en realiseren. Dat is ook waar wij de komende 4 jaar weer verder mee willen. Er is nog veel te doen in onze gemeente, zeker op het gebied van woningen en zorg en daar wil D66 echt weer resultaten boeken!

Camperduin

 • Ontwikkeling strand (a. activiteitencentrum-Lagune)
 • Bijdrage speelschip

Schoorl

 • Ontwikkeling Schoorl Centrum
 • Bedrijfsoverdracht Mulder
 • Sanering Hargerweg
 • Bouw-ontwikkeling Altamira (speciaal voor doorstromers)
 • Herinrichting Noordelijk deel Groene Hart en parkeervoorzieningen
 • Theaterzaal ‘De Blinkerd’ (tribune)

Bergen aan Zee

 • Monsmarum in voorbereiding

Bergen

 • Voetbalfusie BSV/BERDOS
 • Ontwikkelen Bergen Centrum-Harmonielocatie
 • Herinrichting Oude Hof (incl. uitbreiding parkeervoorziening)
 • Extra fietspad Eeuwige Laan
 • 10e Nes Landweg
 • Bestemmingsplan Parkhotel
 • Ontwikkeling Hofduin Elkshoven
 • BP Petrus en Pauluskerk
 • bedrijfsverplaatsing bouwbedrijf Min

Egmond aan Zee

 • Voetbalfusie
 • Ontwikkeling Watertorenterrein
 • Ontwikkeling Maritieme driehoek-bijdrage De Pinck
 • Besluit nieuwe sporthal
 • Start nieuwbouw locatie “ bowling”
 • Boulevard
 • Hospice / Zorghotel
 • centrummanager voor ondernemers

Egmond aan den Hoef

 • Voetbalfusie
 • Zoeken naar bouwmogelijkheden
 • Woningen Rustenburg
 • Bestemmingsplan Delversduin
 • Investering voor toekomst Slotkwartier (kaders vastgesteld)

Egmond-Binnen

 • Voetbalfusie voor 3 Egmondse verenigingen
 • A9 bewaken afhandeling verkeer Heiloo
 • Aandacht voor Schiphol / vliegverkeer
 • Jeugdcentrum JOEB
 • strandafgang Egmond-Binnen
 • Brinkje
 • Haventje
 • Dorpsvisie/actieplan en onderzoek woningbouw
 • bedrijfsverplaatsing Tambach

Algemeen

 • Stabilisering woonlasten
 • Afvalstoffenheffing en rioollasten zijn verlaagd
 • OZB niet geïndexeerd
 • Afschaffing hondenbelasting
 • Pakeertarieven gestabiliseerd
 • Toeristenbelasting gestabiliseerd
 • Dagbesteding geen eigen bijdrage
 • Eigen bijdrage schoonmaakondersteuning naar 0 (lage inkomens)
 • Onderzoek naar verlaging eigen bijdrage schoonmaakondersteuning (middeninkomens)
 • OZB gebruikersdeel 10% verlaagd (ondernemers)
 • Sluitende eindejaars begroting
 • Stimuleren van sociaal ondernemerschap
 • Tijdelijke bewoning van recreatiewoningen (besluit 8 maart)
 • Mogelijkheid splitsen woningen (binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied)
 • Investeren in verbeteren en verduurzamen ‘openbare verlichting’
 • Geen derde bak (pleiten voor nascheiding)
Gepubliceerd op 02-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018