Steun ons en help Nederland vooruit

De gemeente zijn wij samen

De rol van de gemeente verandert en maar hoe?

Betaalbare woningen

Betaalbare woningen waardoor jonge mensen voet aan de grond krijgen in onze gemeente

Oplossingen parkeeroverlast

Oplossingen voor verkeersdrukte en het tekort aan parkeerplekken

Toegankelijke zorg

Goede zorg voor jong en oud

Duurzaamheid

Duurzaamheid voor mens, dier en natuur wordt de grootste uitdaging voor de komende periode

Hoogwaardige toeristische voorzieningen

Investeringen in de kwaliteit van de toeristische voorzieningen

Behoud van werk en opleidingen in de regio

D66 ziet het grote belang van regionale samenwerking

Cultuur: troef voor inwoners en bezoekers

Cultuur is van belang voor het leefklimaat van onze inwoners en maakt onze dorpen aantrekkelijk om te wonen

Cultuurhistorie: koesteren en versterken

Onze rijke historie wordt door vele inwoners gekoesterd en onze kroonjuwelen moeten worden beschermd.