Steun ons en help Nederland vooruit

De gemeente zijn wij samen

De rol van de gemeente verandert en maar hoe?

Betaalbare woningen

Betaalbare woningen waardoor jonge mensen voet aan de grond krijgen in onze gemeente

Toegankelijke zorg

Goede zorg voor jong en oud

Duurzaamheid

Duurzaamheid voor mens, dier en natuur wordt de grootste uitdaging voor de komende periode

Onderwijs

D66 ziet het onderwijs als basis van persoonlijke en economische ontwikkeling

Cultuur: troef voor inwoners en bezoekers

Cultuur is van belang voor het leefklimaat van onze inwoners en maakt onze dorpen aantrekkelijk om te wonen