Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Behoud van werk en opleidingen in de regio

D66 ziet het grote belang van regionale samenwerking als het gaat om het op peil houden van werkgelegenheid en de aanwezigheid van goede opleidingsmogelijkheden. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN zorgt voor behoud en acquisitie van bedrijvigheid in de regio en zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met het onderwijs. Ook voor onderwerpen als de marketing van de regio, bereikbaarheid, afstemming op het gebied van ruimtelijke ordening (woningbouw, voorzieningen, verblijfsrecreatie) en lobby is regionale samenwerking niet meer weg te denken.

regionale samenwerking als het gaat om het op peil houden van werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden